Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  S.w.a.t. S3
  Ep 16
 • 00:50
  Seal Team S2
  Ep 18
 • 01:40
  The Tomorrow People
  Ep 14
 • 02:30
  A Discovery Of Witches S2
  Ep 1
 • 03:20
  Killjoys S2
  Ep 7
 • 04:05
  Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
  Ep 22
 • 04:55
  Nikita S1
  Ep 1
 • 05:45
  S.w.a.t. S3
  Ep 13
 • 06:25
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
 • 07:20
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
 • 08:20
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 17)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 17)
 • 09:10
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 18)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 18)
 • 10:00
  Loài Người Tương Lai (Tập 14)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 14)
 • • LIVE
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 3)
 • 11:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 4)
  A Discovery Of Witches S2
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 4)
 • 12:30
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 6)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 6)
 • 13:15
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 7)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 7)
 • 14:05
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 5)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 5)
 • 15:05
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
 • 16:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
 • 16:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
 • 17:40
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 2)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 2)
 • 18:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 3)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 3)
 • 19:15
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 18)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 18)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 19)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 19)
 • 20:50
  Loài Người Tương Lai (Tập 15)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 15)
 • 21:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 2)
  A Discovery Of Witches S2
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 2)
 • 22:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 3)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 3)
 • 23:15
  Chicago Fire S8
  Ep 9
Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 16)
Thời gian chiếu: 06:35 28/06/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật