Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Chicago Fire S9
  Ep 4
 • 00:50
  Seal Team S3
  Ep 18
 • 01:40
  Heroes Reborn
  Ep 7
 • 02:25
  A Discovery Of Witches S3
  Ep 6
 • 03:10
  Killjoys S5
  Ep 2
 • 03:55
  Killjoys S5
  Ep 3
 • 04:45
  Nikita S2
  Ep 1
 • 05:30
  Nikita S2
  Ep 2
 • 06:20
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 5)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 5)
 • 07:05
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
 • 07:55
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 4)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 4)
 • 08:40
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
 • 09:30
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
 • 10:20
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
 • 11:05
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 22)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 22)
 • 11:55
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
 • 12:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 8)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 8)
 • 13:35
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 9)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 9)
 • 14:25
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 3)
 • 15:15
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
  Chicago Fire S9
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9 - Tập 4)
 • 16:00
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
 • 16:50
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
 • 17:40
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
 • 18:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 3)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 3)
 • • LIVE
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 19)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 19)
 • 20:50
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
 • 21:35
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 4)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 4)
 • 22:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 3)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 3)
 • 23:15
  Heroes Reborn
  Ep 6
Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 16)
Thời gian chiếu: 21:35 11/08/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật