Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Travelers S1
  Ep 11
 • 00:50
  Fbi S1
  Ep 12
 • 01:40
  Chicago P.d. S5
  Ep 21
 • 02:25
  Strike Back S3
  Ep 4
 • 03:10
  Supernatural S2
  Ep 9
 • 04:00
  Carlos
  Ep 3
 • • LIVE
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
 • 07:00
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 3)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 3)
 • 07:50
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 8)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 8)
 • 08:35
  FBI (Phần 1 - Tập 11)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 11)
 • 09:25
  FBI (Phần 1 - Tập 12)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 12)
 • 10:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 19)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 19)
 • 11:00
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 5)
  Berlin Station S1
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 5)
 • 11:55
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 6)
  Berlin Station S1
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:50
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 9)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 9)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 10)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 10)
 • 14:25
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 4)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 4)
 • 15:15
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 8)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 8)
 • 16:00
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
 • 16:50
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
 • 17:40
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 11)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 11)
 • 19:15
  FBI (Phần 1 - Tập 12)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 12)
 • 20:00
  Domina
  Ep 1
 • 20:55
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 22)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 22)
 • 21:45
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 5)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 5)
 • 22:35
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 10)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 10)
 • 23:20
  Nikita S3
  Ep 6
Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 14:20 29/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật