Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Supernatural S4
  Ep 8
 • 01:20
  The Last Ship S3
  Ep 4
 • 02:05
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 02:50
  Strike Back S6
  Ep 2
 • 03:35
  Covert Affairs S1
  Ep 6
 • 04:20
  Fbi S2
  Ep 7
 • 05:00
  Continuum S1
  Ep 1
 • 05:45
  Continuum S1
  Ep 2
 • 06:30
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 07:20
  Strike Back S6
  Ep 2
 • 08:10
  Supernatural S4
  Ep 7
 • 09:00
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 4)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 4)
 • 09:50
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
 • 10:35
  FBI (Phần 2 - Tập 8)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 8)
 • 11:25
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 21)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 21)
 • 12:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
 • 13:00
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 7)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 7)
 • 13:50
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 8)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 8)
 • 14:40
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 5)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 5)
 • 15:25
  Trả Đũa (Phần 6 - Tập 4)
  Strike Back S6
  Trả Đũa (Phần 6 - Tập 4)
 • 16:15
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
 • 17:10
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
 • 18:05
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 9)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 9)
 • 18:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
 • 20:00
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 3)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 3)
 • 21:05
  Cổng Thời Gian (Phần 1 - Tập 3)
  Continuum S1
  Cổng Thời Gian (Phần 1 - Tập 3)
 • 21:50
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 22:40
  Strike Back S6
  Ep 2
 • 23:30
  Supernatural S4
  Ep 9
FBI (Phần 1 - Tập 12)
Thời gian chiếu: 09:25 07/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim thủ tục về hoạt động bên trong của văn phòng Cục Điều tra Liên bang ở New York.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật