Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Falling Skies S2
  Ep 3
 • 00:50
  Covert Affairs S2
  Ep 11
 • 01:40
  Covert Affairs S2
  Ep 12
 • 02:25
  Fbi S2
  Ep 17
 • 03:10
  Fbi S2
  Ep 18
 • 03:55
  Chicago P.d. S7
  Ep 1
 • 04:40
  Riviera S1
  Ep 9
 • 05:30
  Riviera S1
  Ep 10
 • 06:20
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
 • 07:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 07:55
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
 • 08:45
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
 • • LIVE
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 9)
 • 10:15
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
 • 11:05
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
 • 11:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 13:00
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
 • 13:50
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 14:35
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 13)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 13)
 • 15:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
 • 16:15
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
 • 17:20
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 13)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 13)
 • 19:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
 • 20:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 3)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 3)
 • 20:50
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
 • 21:35
  FBI (Phần 2 - Tập 17)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 17)
 • 22:25
  Fbi S2
  Ep 18
 • 23:15
  Supernatural S5
  Ep 13
FBI (Phần 2 - Tập 18)
Thời gian chiếu: 07:20 19/03/2023 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim thủ tục về hoạt động bên trong của văn phòng Cục Điều tra Liên bang ở New York.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật