Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Falling Skies S2
  Ep 2
 • 01:00
  Riviera S1
  Ep 7
 • 01:45
  Riviera S1
  Ep 8
 • 02:35
  Chicago P.d. S7
  Ep 1
 • 03:20
  Chicago P.d. S7
  Ep 2
 • 04:05
  Das Boot S2
  Ep 1
 • 05:10
  Continuum S2
  Ep 11
 • 06:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 06:45
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
 • 07:20
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 08:10
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
 • 09:00
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 10:05
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • • LIVE
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
 • 12:00
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 6)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:45
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
 • 14:25
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
 • 15:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 16:00
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
 • 16:50
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 1
 • 17:35
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 2
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
 • 19:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 20:00
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
  Powers S1
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
 • 22:25
  Powers S1
  Ep 9
 • 23:15
  Supernatural S5
  Ep 12
FBI (Phần 2 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 16:45 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim thủ tục về hoạt động bên trong của văn phòng Cục Điều tra Liên bang ở New York.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật