Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:20
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
 • 07:10
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
 • 07:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 09:00
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 09:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
 • 10:35
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
 • 11:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
 • 12:15
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
 • 13:05
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 13:55
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 5)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 5)
 • 14:40
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 1 - Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:45
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 16:50
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
 • 17:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 3)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 3)
 • 18:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
  Covert Affairs S3
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
 • 19:15
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 2
 • • LIVE
  Pretty Hard Cases S1
 • 20:50
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 12)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 12)
 • 21:35
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
 • 22:25
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
 • 23:15
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
  Covert Affairs S3
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
FBI (Phần 2 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 19:15 06/02/2023 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim thủ tục về hoạt động bên trong của văn phòng Cục Điều tra Liên bang ở New York.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật