Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:50
  Chicago P.d. S6
  Ep 20
 • 07:35
  Chicago P.d. S6
  Ep 21
 • 08:25
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
 • 09:30
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
 • 10:25
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
 • 11:20
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
 • 12:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 5)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 5)
 • 12:55
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 6)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 6)
 • 13:45
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 3)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 3)
 • 14:35
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
 • 15:40
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
 • 16:45
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 7)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 7)
 • 17:35
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 8)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 8)
 • • LIVE
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 7)
 • 19:15
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
 • 20:00
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
 • 20:50
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
 • 21:35
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
 • 22:30
  Berlin Station S3
  Ep 3
 • 23:25
  Covert Affairs S1
  Ep 7
Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 07:30 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Trong tương lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này chiếm lấy cuộc sống của những người khác trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật