Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  S.w.a.t. S3
  Ep 18
 • 00:50
  Seal Team S2
  Ep 21
 • 01:40
  The Tomorrow People
  Ep 16
 • 02:30
  A Discovery Of Witches S2
  Ep 3
 • 03:20
  Killjoys S3
  Ep 1
 • 04:05
  Nikita S1
  Ep 3
 • 04:55
  Nikita S1
  Ep 4
 • 05:45
  S.w.a.t. S3
  Ep 15
 • 06:25
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
 • 07:20
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 7)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 7)
 • 08:20
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 20)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 20)
 • 09:10
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 21)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 21)
 • 10:00
  Loài Người Tương Lai (Tập 16)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 16)
 • 10:45
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 5)
  A Discovery Of Witches S2
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 5)
 • 11:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 6)
  A Discovery Of Witches S2
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 6)
 • • LIVE
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 10)
 • 13:15
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 3 - Tập 1)
  Killjoys S3
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 3 - Tập 1)
 • 14:05
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
 • 15:05
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 7)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 7)
 • 16:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
 • 16:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 17)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 17)
 • 17:40
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 5)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 5)
 • 18:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 6)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 6)
 • 19:15
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 21)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 21)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 22)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 22)
 • 20:50
  Loài Người Tương Lai (Tập 17)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 17)
 • 21:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 4)
  A Discovery Of Witches S2
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 4)
 • 22:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 6)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 6)
 • 23:15
  Chicago Fire S8
  Ep 11
Kẻ Hủy Diệt: Biên Niên Sử Sarah Connor (Phần 2 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 11:55 04/07/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật