Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Fbi S1
  Ep 12
 • 00:45
  Strike Back S3
  Ep 8
 • 01:30
  Travelers S2
  Ep 3
 • 02:15
  Chicago P.d. S5
  Ep 19
 • 03:00
  Supernatural S2
  Ep 12
 • 03:45
  Supernatural S2
  Ep 13
 • 04:30
  Nikita S3
  Ep 6
 • 05:10
  Nikita S3
  Ep 7
 • 05:55
  Fbi S1
  Ep 9
 • 06:40
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
 • 07:30
  Carlos (Tập 3B)
  Carlos
  Carlos (Tập 3B)
 • 08:35
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 7)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 7)
 • 09:25
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 8)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 8)
 • 10:15
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 3)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 3)
 • 11:05
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 20)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 20)
 • 11:55
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 21)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 21)
 • • LIVE
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 22)
 • 13:30
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 12)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 12)
 • 14:20
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 13)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 13)
 • 15:10
  FBI (Phần 1 - Tập 9)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 9)
 • 15:55
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
 • 16:45
  FBI (Phần 1 - Tập 11)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 11)
 • 17:35
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 8)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 8)
 • 18:20
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 9)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 9)
 • 19:10
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 8)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 8)
 • 20:00
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 9)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 9)
 • 20:50
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 4)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 4)
 • 21:40
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 20)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 20)
 • 22:30
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 9)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 9)
 • 23:20
  Berlin Station S1
  Ep 7
Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 16:00 29/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật