Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Fbi S1
  Ep 8
 • 00:50
  Strike Back S3
  Ep 2
 • 01:40
  Travelers S1
  Ep 10
 • 02:30
  Chicago P.d. S5
  Ep 15
 • 03:15
  Supernatural S2
  Ep 4
 • 04:00
  Supernatural S2
  Ep 5
 • 04:45
  Nikita S2
  Ep 23
 • 05:35
  Nikita S3
  Ep 1
 • 06:25
  FBI (Phần 1 - Tập 5)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 5)
 • 07:10
  FBI (Phần 1 - Tập 6)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 6)
 • 08:00
  Carlos (Tập 2B)
  Carlos
  Carlos (Tập 2B)
 • 09:00
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 1)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 1)
 • 09:50
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
 • 10:40
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 10)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 10)
 • 11:30
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 17)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 17)
 • 12:20
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 18)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 18)
 • 13:10
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 4)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 4)
 • 13:55
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 5)
  Supernatural S2
  Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 5)
 • 14:45
  Carlos (Tập 3A)
  Carlos
  Carlos (Tập 3A)
 • 15:55
  FBI (Phần 1 - Tập 6)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 6)
 • 16:45
  FBI (Phần 1 - Tập 7)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 7)
 • 17:35
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 2)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 2)
 • • LIVE
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 3)
 • 19:10
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
 • 20:00
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 3)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 3)
 • 20:50
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 11)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 11)
 • 21:40
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 16)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 16)
 • 22:30
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 3)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 3)
 • 23:20
  Berlin Station S1
  Ep 3
Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 16:50 29/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật