Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Defiance S2
  Ep 11
 • 00:50
  S.w.a.t. S2
  Ep 15
 • 01:40
  Alphas S1
  Ep 11
 • 02:30
  Flashpoint S5
  Ep 12
 • 03:30
  Heroes S3
  Ep 8
 • 04:20
  Shooter S3
  Ep 6
 • 05:05
  Shooter S3
  Ep 7
 • 05:55
  Flashpoint S5
  Ep 10
 • 06:40
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 11)
  Flashpoint S5
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 11)
 • 07:30
  Heroes S3
  Ep 7
 • 08:15
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 14)
  S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 14)
 • 09:05
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 15)
  S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 15)
 • 09:55
  Alphas S1
  Ep 9
 • • LIVE
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 2 - Tập 3)
 • 11:45
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 2 - Tập 4)
  The Musketeers S2
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 2 - Tập 4)
 • 12:50
  Heroes S3
  Ep 8
 • 13:35
  Heroes S3
  Ep 9
 • 14:25
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 12)
  Flashpoint S5
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 12)
 • 15:15
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 8)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 8)
 • 16:00
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 9)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 9)
 • 16:50
  Defiance S2
  Ep 12
 • 17:40
  Defiance S2
  Ep 13
 • 18:25
  Heroes S3
  Ep 10
 • 19:15
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
 • 20:00
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 8)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 8)
 • 20:50
  Alphas S1
  Ep 12
 • 21:35
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 13)
  Flashpoint S5
  Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 13)
 • 22:25
  Heroes S3
  Ep 9
 • 23:15
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 7)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 7)
Lính Cứu Hoả Chicago (Phần 6 - Tập 17)
Thời gian chiếu: 07:55 19/01/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật