Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:20
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
 • 07:10
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
 • 07:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 09:00
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 09:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
 • 10:35
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
 • 11:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
 • 12:15
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
 • 13:05
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 13:55
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 5)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 5)
 • 14:40
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 1 - Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 1 - Tập 8)
 • 15:45
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 16:50
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
 • 17:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 3)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 3)
 • 18:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
  Covert Affairs S3
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
 • 19:15
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 2
 • • LIVE
  Pretty Hard Cases S1
 • 20:50
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 12)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 12)
 • 21:35
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 7)
 • 22:25
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 8)
 • 23:15
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
  Covert Affairs S3
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 1)
Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 20)
Thời gian chiếu: 20:50 31/01/2023 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim theo chân lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương của Trạm cứu hỏa 51 khi họ mạo hiểm mạng sống để bảo vệ người dân thành phố.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật