Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  A Discovery Of Witches S2
  Ep 2
 • 00:50
  S.w.a.t. S3
  Ep 15
 • 01:40
  Chicago Fire S8
  Ep 7
 • 02:25
  Chicago Fire S8
  Ep 8
 • 03:05
  Killjoys S2
  Ep 2
 • 03:50
  Killjoys S2
  Ep 3
 • 04:30
  The Tomorrow People
  Ep 12
 • 05:15
  The Tomorrow People
  Ep 13
 • 06:00
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 11)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 11)
 • 06:45
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 12)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 12)
 • 07:35
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 1)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 1)
 • 08:20
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 14)
 • 09:10
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
 • 10:00
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 8)
  A Discovery Of Witches S1
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 8)
 • 10:45
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 1)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 1)
 • 11:35
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 2)
  Nikita S1
  Sát Thủ Nikita (Phần 1 - Tập 2)
 • 12:30
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 2)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 2)
 • 13:15
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 3)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 3)
 • 14:05
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 13)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 13)
 • 14:55
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 4)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 4)
 • 15:55
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 5)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 5)
 • 16:50
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 8 - Tập 6)
  Chicago Fire S8
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 8 - Tập 6)
 • 17:40
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 8 - Tập 7)
  Chicago Fire S8
  Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 8 - Tập 7)
 • 18:25
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 4)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 4)
 • 19:15
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 15)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 16)
 • • LIVE
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 2 - Tập 3)
 • 21:35
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 14)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 14)
 • 22:25
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 3)
  Killjoys S2
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 2 - Tập 3)
 • 23:15
  The Tomorrow People
  Ep 10
Loài Người Tương Lai (Tập 1)
Thời gian chiếu: 11:05 07/07/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật