Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  S.w.a.t. S2
  Ep 15
 • 01:35
  Seal Team S1
  Ep 4
 • 02:25
  Alphas S1
  Ep 8
 • 03:10
  Heroes S3
  Ep 11
 • 03:55
  Heroes S3
  Ep 12
 • 04:45
  Terra Nova S1
  Ep 7
 • 05:35
  Terra Nova S1
  Ep 8
 • 06:25
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 12)
  S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 12)
 • 07:10
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 13)
  S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 13)
 • 08:00
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
 • 08:45
  Seal Team S1
  Ep 3
 • • LIVE
  Seal Team S1
 • 10:25
  Defiance S3
  Ep 1
 • 11:55
  Alphas S1
  Ep 11
 • 12:50
  Alphas S1
  Ep 12
 • 13:35
  Heroes S3
  Ep 12
 • 14:25
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 6)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 6)
 • 15:15
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 7)
 • 16:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 13)
  S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 13)
 • 16:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 14)
  Ep S.w.a.t. S2
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 2 - Tập 14)
 • 17:40
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 9)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 9)
 • 18:25
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
 • 19:15
  Seal Team S1
  Ep 4
 • 20:00
  Seal Team S1
  Ep 5
 • 20:50
  Defiance S3
  Ep 2
 • 21:35
  Alphas S1
  Ep 9
 • 22:25
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
  Terra Nova
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
 • 23:15
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 2 - Tập 5)
  The Musketeers S2
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 2 - Tập 5)
Siêu ĐIệp Viên (Phần 2 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 22:40 24/01/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật