Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Berlin Station S1
  Ep 6
 • 01:10
  Strike Back S3
  Ep 6
 • 02:00
  Travelers S2
  Ep 1
 • 02:45
  Travelers S2
  Ep 2
 • 03:30
  Supernatural S2
  Ep 6
 • 04:20
  Supernatural S2
  Ep 7
 • 05:05
  Nikita S3
  Ep 5
 • 05:55
  Travelers S1
  Ep 11
 • 06:40
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
 • 07:30
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
 • 08:15
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
 • 09:05
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 5)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 5)
 • 09:55
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 6)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 6)
 • 10:45
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 4)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 4)
 • 11:35
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 5)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 5)
 • 12:25
  FBI (Phần 1 - Tập 9)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 9)
 • 13:15
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
  Fbi S1
  FBI (Phần 1 - Tập 10)
 • 14:05
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 5)
  Berlin Station S1
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 5)
 • 15:00
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 6)
  Berlin Station S1
  Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 6)
 • 15:55
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
 • • LIVE
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 1)
 • 17:35
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
  Travelers S2
  Kẻ Du Hành (Phần 2 - Tập 2)
 • 18:20
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 7)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 7)
 • 19:10
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 6)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 6)
 • 20:00
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 7)
  Strike Back S3
  Trả Đũa (Phần 3 - Tập 7)
 • 20:50
  Carlos (Tập 3B)
  Carlos
  Carlos (Tập 3B)
 • 21:55
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 7)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 7)
 • 22:40
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
  Travelers S1
  Kẻ Du Hành (Phần 1 - Tập 12)
 • 23:30
  Travelers S2
  Ep 1
Siêu Nhiên (Phần 2 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 22:45 24/11/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật