Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  S.w.a.t. S4
  Ep 9
 • 00:50
  Seal Team S3
  Ep 17
 • 01:40
  Heroes Reborn
  Ep 6
 • 02:25
  A Discovery Of Witches S3
  Ep 5
 • 03:10
  Killjoys S5
  Ep 4
 • 03:55
  Killjoys S5
  Ep 5
 • 04:45
  Nikita S1
  Ep 21
 • 05:30
  Nikita S1
  Ep 22
 • 06:20
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 6)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 6)
 • 07:05
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 7)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 7)
 • 07:55
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
 • 08:40
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 16)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 16)
 • 09:30
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
 • 10:20
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 6)
 • • LIVE
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 7)
 • 11:55
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 1)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 1)
 • 12:50
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 2)
  Chicago P.d. S5
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5 - Tập 2)
 • 13:35
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5 - Tập 5)
  Killjoys S5
  Đội Săn Tiền Thưởng (Phần 5 - Tập 5)
 • 14:25
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 2)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 2)
 • 15:15
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
  Chucky S1
  Ma Búp Bê (Phần 1 - Tập 3)
 • 16:00
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 7)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 7)
 • 16:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 8)
  S.w.a.t. S4
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 4 - Tập 8)
 • 17:40
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 1)
 • 18:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
 • 19:15
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 17)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
  Seal Team S3
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 3 - Tập 18)
 • 20:50
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
  Heroes Reborn
  Những Người Hùng Tái Sinh (Phần 1 - Tập 7)
 • 21:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 6)
  A Discovery Of Witches S3
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 3 - Tập 6)
 • 22:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
  Nikita S2
  Sát Thủ Nikita (Phần 2 - Tập 2)
 • 23:15
  Chicago Fire S9
  Ep 3
Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 6)
Thời gian chiếu: 07:20 13/08/2022 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật