Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • 00:00
    Fbi S2
    Ep 3
  • 00:50
    Strike Back S5
    Ep 10
  • 01:35
    Travelers S3
    Ep 6
  • 02:20
    The Last Ship S2
    Ep 6
  • 03:00
    The Last Ship S2
    Ep 7
  • 03:45
    The Last Ship S2
    Ep 8
  • 04:30
    The Last Ship S2
    Ep 9
  • 05:15
    The Last Ship S2
    Ep 10
  • 06:00
    FBI (Phần 2 - Tập 3)
    Fbi S2
    FBI (Phần 2 - Tập 3)
  • 06:50
    FBI (Phần 2 - Tập 4)
    Fbi S2
    FBI (Phần 2 - Tập 4)
  • 07:35
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
    Chicago P.d. S6
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
  • 08:25
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 18)
    Chicago P.d. S6
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 18)
  • 09:15
    Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 2)
    Supernatural S4
    Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 2)
  • 10:00
    Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
    Supernatural S4
    Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
  • 10:50
    Trả Đũa (Phần 5 - Tập 10)
    Strike Back S5
    Trả Đũa (Phần 5 - Tập 10)
  • • LIVE
    Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 5)
  • 12:25
    Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
    Travelers S3
    Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
  • 13:15
    Domina
    Ep 7
  • 14:10
    Domina
    Ep 8
  • 14:55
    Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
    Berlin Station S3
    Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
  • 15:50
    Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 3)
    Berlin Station S3
    Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 3)
  • 16:45
    FBI (Phần 2 - Tập 3)
    Fbi S2
    FBI (Phần 2 - Tập 3)
  • 17:30
    FBI (Phần 2 - Tập 4)
    Fbi S2
    FBI (Phần 2 - Tập 4)
  • 18:20
    Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
    Covert Affairs S1
    Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
  • 19:10
    Trả Đũa (Phần 5 - Tập 10)
    Strike Back S5
    Trả Đũa (Phần 5 - Tập 10)
  • 20:00
    Trả Đũa (Phần 6 - Tập 1)
    Strike Back S6
    Trả Đũa (Phần 6 - Tập 1)
  • 20:50
    Domina
    Ep 8
  • 21:50
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 15)
    Chicago P.d. S6
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 15)
  • 22:40
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
    Chicago P.d. S6
    Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
  • 23:30
    Covert Affairs S1
    Ep 3
Trả Đũa (Phần 3 - Tập 2)
Thời gian chiếu: 06:10 07/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 không lâu, một đơn vị đặc biệt tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin, trong đó có Trung sĩ John Porter. Khi đang làm nhiệm vụ, Porter đã chạm trán, tước vũ khí và tha mạng một cậu bé đánh bom cảm tử có tên As’ad.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật