Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:50
  Chicago P.d. S6
  Ep 20
 • 07:35
  Chicago P.d. S6
  Ep 21
 • 08:25
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
 • 09:30
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
 • 10:25
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
 • 11:20
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
 • 12:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 5)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 5)
 • 12:55
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 6)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 6)
 • 13:45
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 3)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 3)
 • 14:35
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 1)
 • 15:40
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
 • 16:45
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 7)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 7)
 • 17:35
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 8)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 8)
 • 18:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 7)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 7)
 • • LIVE
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
 • 20:00
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
 • 20:50
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
 • 21:35
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 2)
 • 22:30
  Berlin Station S3
  Ep 3
 • 23:25
  Covert Affairs S1
  Ep 7
Trả Đũa (Phần 3 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 09:55 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 không lâu, một đơn vị đặc biệt tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin, trong đó có Trung sĩ John Porter. Khi đang làm nhiệm vụ, Porter đã chạm trán, tước vũ khí và tha mạng một cậu bé đánh bom cảm tử có tên As’ad.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật