Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Falling Skies S2
  Ep 2
 • 01:00
  Riviera S1
  Ep 7
 • 01:45
  Riviera S1
  Ep 8
 • 02:35
  Chicago P.d. S7
  Ep 1
 • 03:20
  Chicago P.d. S7
  Ep 2
 • 04:05
  Das Boot S2
  Ep 1
 • 05:10
  Continuum S2
  Ep 11
 • 06:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 06:45
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
 • 07:20
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 08:10
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
 • 09:00
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • • LIVE
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 11:10
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
 • 12:00
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 6)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:45
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
 • 14:25
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
 • 15:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 16:00
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
 • 16:50
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 1
 • 17:35
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 2
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
 • 19:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 20:00
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
  Powers S1
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
 • 22:25
  Powers S1
  Ep 9
 • 23:15
  Supernatural S5
  Ep 12
Trả Đũa (Phần 6 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 19:10 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 không lâu, một đơn vị đặc biệt tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin, trong đó có Trung sĩ John Porter. Khi đang làm nhiệm vụ, Porter đã chạm trán, tước vũ khí và tha mạng một cậu bé đánh bom cảm tử có tên As’ad.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật