Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
  Ep 7
 • 00:50
  Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
  Ep 8
 • 01:35
  A Discovery Of Witches S1
  Ep 1
 • 02:20
  A Discovery Of Witches S1
  Ep 2
 • 03:05
  Heroes S4
  Ep 12
 • 03:50
  Heroes S4
  Ep 13
 • 04:30
  The Musketeers S3
  Ep 7
 • • LIVE
  The Musketeers S3
 • 06:30
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 21)
  Seal Team S1
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 21)
 • 07:15
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 11)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 11)
 • 08:05
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 1)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 1)
 • 09:15
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 2)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 2)
 • 10:15
  Alphas S2
  Ep 12
 • 11:05
  Loài Người Tương Lai (Tập 1)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 1)
 • 11:50
  Loài Người Tương Lai (Tập 2)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 2)
 • 12:40
  Loài Người Tương Lai (Tập 3)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 3)
 • 13:30
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
 • 14:15
  Alphas S2
  Ep 13
 • 15:05
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 1)
  A Discovery Of Witches S1
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 1)
 • 15:40
  Loài Người Tương Lai (Tập 1)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 1)
 • 15:50
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 2)
  A Discovery Of Witches S1
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 2)
 • 16:35
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 3)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 3)
 • 17:25
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 4)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 4)
 • 18:15
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 14)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 14)
 • 19:00
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 8)
  The Musketeers S3
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 8)
 • 20:00
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 9)
  The Musketeers S3
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 9)
 • 21:00
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 10)
  The Musketeers S3
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 10)
 • 22:05
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 1)
  Seal Team S2
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 2 - Tập 1)
 • 22:50
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
 • 23:40
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 13)
  Shooter S3
  Xạ Thủ (Phần 3 - Tập 13)
Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 12)
Thời gian chiếu: 15:25 25/05/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật