Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:57
  Xin chào, yêu, tạm biệt/hello love goodbye
 • 03:00
  Phim điện ảnh và những ngôi sao
 • 03:31
  Các cặp đôi hollywood
 • • LIVE
  Cổng chiến binh/warrior's gate
 • 06:00
  Cơ Trưởng Tài Ba
  Chinese Pilot
  Cơ Trưởng Tài Ba
 • 08:00
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
  Tiger Mom, Ep08
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
 • 09:00
  Người Truy Án (Tập 14)
  Danger Zone, ep14
  Người Truy Án (Tập 14)
 • 09:55
  Các cặp đôi hollywood
 • 10:29
  Phim điện ảnh và những ngôi sao
 • 10:59
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
  Tiger Mom, Ep08
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
 • 12:00
  Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
  Brexit: The Uncivil War
  Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
 • 13:44
  Phim hay xem ngay: mẹ ác ma, cha thiên sứ /reasons to watch: mẹ ác ma, cha thiên sứ
 • 14:01
  Người Truy Án (Tập 14)
  Danger Zone, ep14
  Người Truy Án (Tập 14)
 • 15:00
  Thư Gửi Juliet
  Letters To Juliet
  Thư Gửi Juliet
 • 16:47
  Bức tường trở về: cơn mưa tháng 5
 • 17:00
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
  Tiger Mom, Ep08
  Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (Tập 8)
 • 18:00
  Kỵ Sĩ
  The Rider
  Kỵ Sĩ
 • 19:45
  Hậu trường mẹ ác ma, cha thiên sứ
 • 20:00
  Tên Sát Nhân Ở Quận Limehouse
  The Limehouse Golem
  Tên Sát Nhân Ở Quận Limehouse
 • 21:49
  Bức tường trở về: lối rẽ
 • 22:01
  Người Truy Án (Tập 15)
  Danger Zone, ep15
  Người Truy Án (Tập 15)
 • 22:56
  Triệu Tử Long
  God Of War
  Triệu Tử Long
Đạo Sĩ Hạ Sơn
Thời gian chiếu: 20:00 15/01/2022 Thời lượng dự kiến: 114 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật