Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:01
  Hành tinh vuông
 • 00:29
  Hành tinh vuông
 • 01:00
  Zig và sharko
 • 01:08
  Zig và sharko
 • 01:15
  Zig và sharko
 • 01:22
  Zig và sharko
 • 01:30
  Zig và sharko
 • 01:37
  Zig và sharko
 • 01:45
  Zig và sharko
 • 01:52
  Zig và sharko
 • 02:01
  Hành tinh vuông
 • 02:30
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 02:54
  Bác học nhí: các loại phương tiện
 • 03:00
  Hành tinh vuông
 • 03:28
  Hành tinh vuông
 • 04:00
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:05
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:09
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:14
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:18
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:23
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:27
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:33
  Hành tinh vuông
 • 05:00
  Hành tinh vuông
 • 05:31
  Bí mật cơn lốc ninjago: sự trỗi dậy của ninja xanh lá
 • 06:00
  Lấm lem và thum thủm
 • 06:12
  Lấm lem và thum thủm
 • 06:32
  Kratts hoang dã
 • 06:55
  Ai nhanh trí hơn
 • 07:01
  Zig và sharko
 • 07:08
  Zig và sharko
 • 07:16
  Zig và sharko
 • 07:23
  Zig và sharko
 • 07:30
  Zig và sharko
 • 07:38
  Zig và sharko
 • 07:45
  Zig và sharko
 • 07:53
  Zig và sharko
 • 08:02
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 08:24
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 08:48
  Wolfoo
 • 08:51
  Wolfoo
 • 08:55
  Wolfoo
 • 09:00
  đấu trường âm nhạc 2
 • 10:47
  Biệt đội giải cứu rồng
 • 11:11
  Doraemon mùa 12
 • 11:35
  Doraemon mùa 12
 • 12:02
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 12:26
  Bác học nhí: các loại phương tiện
 • 12:32
  Bí mật cơn lốc ninjago: sự trỗi dậy của ninja xanh lá
 • 13:00
  Zig và sharko
 • 13:07
  Zig và sharko
 • 13:15
  Zig và sharko
 • 13:22
  Zig và sharko
 • 13:29
  Zig và sharko
 • 13:37
  Zig và sharko
 • 13:44
  Zig và sharko
 • 13:52
  Zig và sharko
 • 14:02
  Kratts hoang dã
 • 14:26
  Bác học nhí: tìm hiểu về khủng long bạo chúa (tyrannosaurus)
 • 14:31
  Doraemon mùa 12
 • 15:01
  Na tra: ma đồng giáng thế
 • 16:53
  Bí mật cơn lốc ninjago: sự trỗi dậy của ninja xanh lá
 • 17:16
  Doraemon mùa 12
 • 17:41
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 18:04
  Zig và sharko
 • 18:12
  Zig và sharko
 • 18:19
  Zig và sharko
 • 18:26
  Zig và sharko
 • 18:34
  Zig và sharko
 • 18:41
  Zig và sharko
 • 18:49
  Zig và sharko
 • 18:56
  Zig và sharko
 • 19:06
  Biệt đội giải cứu rồng
 • 19:31
  Bí mật cơn lốc ninjago: sự trỗi dậy của ninja xanh lá
 • 19:55
  Ai nhanh trí hơn
 • 20:01
  Hài đỏ và 7 chú lùn
 • 21:36
  Doraemon mùa 12
 • 22:01
  Doraemon mùa 12
 • 22:32
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • • LIVE
  Hành tinh vuông
 • 23:44
  Lạc vào xứ sở oz

K+ Kids

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật