Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Hành tinh vuông
 • 00:38
  Hành tinh vuông
 • 01:05
  Lấm lem và thum thủm
 • 01:17
  Lấm lem và thum thủm
 • 01:29
  Lấm lem và thum thủm
 • 01:41
  Lấm lem và thum thủm
 • 01:56
  Bác học nhí: tìm hiểu về khủng long bạo chúa (tyrannosaurus)
 • 02:00
  Hành tinh vuông
 • 02:31
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 03:00
  Hành tinh vuông
 • • LIVE
  Hành tinh vuông
 • 04:01
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:05
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:09
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:14
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:18
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:23
  Ai nhanh trí hơn
 • 04:30
  Hành tinh vuông
 • 04:59
  Hành tinh vuông
 • 05:32
  Thế giới aotu
 • 05:51
  Bác học nhí: các loại phương tiện
 • 05:56
  Ai nhanh trí hơn
 • 06:00
  Lấm lem và thum thủm
 • 06:12
  Lấm lem và thum thủm
 • 06:30
  Nils và cuộc phiêu lưu cùng bầy ngỗng
 • 06:43
  Nils và cuộc phiêu lưu cùng bầy ngỗng
 • 07:00
  Gia đình cáo - lửng
 • 07:12
  Gia đình cáo - lửng
 • 07:24
  Gia đình cáo - lửng
 • 07:36
  Gia đình cáo - lửng
 • 07:48
  Gia đình cáo - lửng
 • 08:00
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:08
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:15
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:23
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:31
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:39
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:47
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 08:55
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 09:03
  Ong nhí phiêu lưu ký: đại chiến cúp ong mật
 • 10:29
  Lấm lem và thum thủm
 • 10:41
  Lấm lem và thum thủm
 • 10:53
  Lấm lem và thum thủm
 • 11:06
  Doraemon mùa 12
 • 11:28
  Doraemon mùa 12
 • 11:55
  Ai nhanh trí hơn
 • 12:00
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:08
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:17
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:25
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:33
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:41
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 12:48
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 13:00
  Gia đình cáo - lửng
 • 13:12
  Gia đình cáo - lửng
 • 13:23
  Gia đình cáo - lửng
 • 13:35
  Gia đình cáo - lửng
 • 13:47
  Gia đình cáo - lửng
 • 14:00
  Nils và cuộc phiêu lưu cùng bầy ngỗng
 • 14:13
  Nils và cuộc phiêu lưu cùng bầy ngỗng
 • 14:30
  Doraemon mùa 12
 • 15:00
  Chuyến phiêu lưu trời ơi đất hỡi
 • 16:21
  Ai nhanh trí hơn
 • 16:27
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 16:35
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 16:43
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 16:50
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 17:00
  Doraemon mùa 12
 • 17:26
  Bác học nhí: tìm hiểu về khủng long bạo chúa (tyrannosaurus)
 • 17:30
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 17:55
  Ai nhanh trí hơn
 • 18:01
  Gia đình cáo - lửng
 • 18:12
  Gia đình cáo - lửng
 • 18:24
  Gia đình cáo - lửng
 • 18:36
  Gia đình cáo - lửng
 • 18:48
  Gia đình cáo - lửng
 • 19:00
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:08
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:16
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:23
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:32
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:40
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 19:48
  Cô bé masha và chú gấu xiếc
 • 20:00
  Maika: cô bé đến từ hành tinh khác
 • 21:49
  Doraemon mùa 12
 • 22:14
  Doraemon mùa 12
 • 22:40
  Turbo và đội đua siêu tốc
 • 23:02
  Hành tinh vuông
 • 23:36
  Thế giới aotu
 • 23:53
  Hát cùng bé: bài nhảy head shoulders knees and toes

K+ KidsSD
Hành tinh vuông

03:33
21/05/2024
Báo lỗi