Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:51
  Clip ca nhạc
 • 00:58
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
 • 01:44
  Clip ca nhạc
 • 01:54
  Arsenal - crystal palace (h1) epl 21
 • 03:02
  Arsenal - crystal palace (h2) epl 21
 • 04:02
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep87
 • 04:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 05:03
  Cửu châu hải thượng mục vân ký/tribes and empires storm of prophecy, ep67
 • 05:49
  Clip ca nhạc
 • 06:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 19)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 19)
 • 06:46
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 20)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 20)
 • 07:32
  Three lives, three worlds: the pillow book, ep20
 • 08:19
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 87)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 87)
 • 09:01
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
 • 09:50
  Clip giới thiệu các kênh k+ và các kênh giải trí khác
 • 10:00
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 3)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 3)
 • 10:48
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 11:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 21)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 21)
 • 11:50
  Clip ca nhạc
 • 11:59
  Three lives, three worlds: the pillow book, ep21
 • 12:49
  Clip ca nhạc
 • 12:59
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 68)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 68)
 • 13:50
  Phim hay xem ngay: châu sinh như cố/reasons to watch: one and only
 • 14:00
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 10)
 • 14:47
  Bức tường trở về: khám phá
 • 14:59
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 42)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 42)
 • 15:49
  Clip ca nhạc
 • 16:00
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 21)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 21)
 • 16:59
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 4)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 4)
 • 17:46
  Clip giới thiệu các kênh k+ và các kênh giải trí khác
 • 18:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 88)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 88)
 • 18:41
  Phim hay xem ngay: những kẻ hoàn lương/reasons to watch: pros and cons
 • 19:00
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 43)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 43)
 • 19:48
  Bức tường trở về: ước muốn
 • 19:59
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 11)
  Mình Ăn Tối Nhé (Tập 11)
 • 20:51
  Phim hay xem ngay: châu sinh như cố/reasons to watch: one and only
 • • LIVE
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 22)
 • 21:47
  Clip ca nhạc
 • 21:59
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 24)
  lucky's first love, ep24
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 24)
 • 22:51
  Bức tường trở về: người đàn bà hóa đá
 • 23:00
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 60)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 60)
 • 23:48
  Phim hay xem ngay: châu sinh như cố/reasons to watch: one and only
 • 23:59
  Tam sinh tam thế chẩm thượng thư/three lives, three worlds: the pillow book, ep21
Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 65)
Thời gian chiếu: 13:00 14/10/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật