Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:01
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep11
 • 00:35
  Các cặp đôi hollywood
 • 01:01
  đối tác hoàn hảo/good job, ep05
 • 01:49
  Bức tường trở về: men say
 • 02:01
  Phá băng/the thunder, ep07
 • 02:49
  Ngôi sao điện ảnh: charlize theron
 • 03:01
  ở rể/my heroic husband, ep18
 • 03:49
  Bức tường trở về: hoa ban trắng
 • 04:01
  Lại một lần nữa/once again, ep62
 • 04:35
  Các cặp đôi hollywood
 • 05:00
  đại hiệp hoắc nguyên giáp/heroes, ep12
 • 05:49
  Clip ca nhạc
 • • LIVE
  Phong khởi lũng tây/the wind blows from longxi, ep21
 • 06:50
  Clip ca nhạc
 • 06:59
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep11
 • 07:40
  Hậu trường mọi điều ta chưa nói
 • 08:00
  Lại một lần nữa/once again, ep46
 • 08:34
  Các cặp đôi hollywood
 • 09:01
  đối tác hoàn hảo/good job, ep05
 • 09:47
  Ngôi sao điện ảnh: lưu đức hoa
 • 10:00
  ở rể/my heroic husband, ep11
 • 10:47
  Clip ca nhạc
 • 11:00
  Phong khởi lũng tây/the wind blows from longxi, ep19
 • 11:48
  Hậu trường mọi điều ta chưa nói
 • 12:00
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep12
 • 12:38
  Các cặp đôi hollywood
 • 13:05
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
  Heroes, Ep13
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
 • 14:00
  đối tác hoàn hảo/good job, ep05
 • 14:46
  Bức tường trở về: bình yên
 • 15:00
  Phá Băng (Tập 7)
  The Thunder, Ep7
  Phá Băng (Tập 7)
 • 15:51
  Clip ca nhạc
 • 16:00
  Phong khởi lũng tây/the wind blows from longxi, ep21
 • 17:00
  Ở Rể (Tập 19)
  My Heroic Husband, Ep19
  Ở Rể (Tập 19)
 • 17:50
  Clip ca nhạc
 • 18:00
  Lại Một Lần Nữa (Tập 63)
  Once Again, Ep63
  Lại Một Lần Nữa (Tập 63)
 • 18:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 19:03
  Phá Băng (Tập 8)
  The Thunder, Ep8
  Phá Băng (Tập 8)
 • 19:47
  Phim hay xem ngay - tháng 02
 • 20:00
  đối tác hoàn hảo/good job, ep06
 • 20:47
  Clip ca nhạc
 • 20:51
  Clip ca nhạc
 • 21:00
  Phong khởi lũng tây/the wind blows from longxi, ep22
 • 21:52
  Clip ca nhạc
 • 22:00
  Nơi ánh dương soi chiếu /a place in the sun, ep69
 • 22:36
  Các cặp đôi hollywood
 • 23:04
  Lạc Dương (Tập 11)
  Luo Yang, Ep11
  Lạc Dương (Tập 11)
 • 23:48
  Phim hay xem ngay - tháng 02
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 2)
Thời gian chiếu: 13:00 25/01/2023 Thời lượng dự kiến: 56 phút

Bộ phim kể về một thanh niên trẻ tuổi Hoắc Nguyên Giáp, không màng đến lời dạy "Nắm đấm dùng đức mà lập" của cha, một lòng chỉ muốn "Lấy võ phục người" bỏ nhà ra đi đến Tân Môn. Tại đây hắn tình cờ gặp được Nông Kình Tôn, người luôn âm thầm theo pháp Duy Tân, đang gặp nguy hiểm và giải vây cho hắn.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật