Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 10)
  Blossom In Heart, Ep10
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 10)
 • 00:57
  Khởi Đầu (Tập 01)
  Reset, Ep01
  Khởi Đầu (Tập 01)
 • 01:46
  Tham quan xưởng vẽ phim hoạt hình cùng k+kids
 • 01:57
  Nhân Chứng Đặc Biệt (Tập 01)
  Crimson River, Ep01
  Nhân Chứng Đặc Biệt (Tập 01)
 • 02:47
  Cộng Sự Số 1 (Tập 07)
  The Best Partner, Ep07
  Cộng Sự Số 1 (Tập 07)
 • 03:35
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
  Love Alert, Ep15
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
 • 04:20
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 16)
  Love Alert, Ep16
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 16)
 • 05:08
  Thính Tuyết Lâu (Tập 36)
  Listening Snow Tower, Ep36
  Thính Tuyết Lâu (Tập 36)
 • 06:00
  Phi Hồ Ngoại Truyện (Tập 08)
  Side Story Of Fox Volant, Ep08
  Phi Hồ Ngoại Truyện (Tập 08)
 • 06:46
  Phim hay xem ngay - tháng 11
 • 07:00
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 10)
  Blossom In Heart, Ep10
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 10)
 • 07:51
  Các cặp đôi hollywood
 • 08:21
  Hậu trường bếp trưởng tới!
 • 08:30
  Các cặp đôi hollywood
 • 09:00
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 13)
  Yes Chef! Ep13
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 13)
 • 09:40
  Thính tuyết lâu/listening snow tower, ep32
 • 10:26
  Thính tuyết lâu/listening snow tower, ep33
 • 11:12
  Thính tuyết lâu/listening snow tower, ep34
 • 12:00
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 13)
  Yes Chef! Ep13
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 13)
 • 12:41
  Mặt Trời Đen (Tập 19)
  The Veil, Ep19
  Mặt Trời Đen (Tập 19)
 • 13:28
  Mặt Trời Đen (Tập 20)
  The Veil, Ep20
  Mặt Trời Đen (Tập 20)
 • 14:15
  Tru Tiên
  Jade Dynasty
  Tru Tiên
 • 16:00
  Các cặp đôi hollywood
 • 16:30
  Vicky Và Cristina Ở Barcelona
  Vicky Cristina Barcelona
  Vicky Và Cristina Ở Barcelona
 • 18:10
  Ngôi sao điện ảnh: gong yoo
 • • LIVE
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 13)
 • 19:12
  Chó Săn Tiền
  Beasts Clawing At Straws
  Chó Săn Tiền
 • 21:01
  Kẻ Cuồng Sát
  Unhinged
  Kẻ Cuồng Sát
 • 22:37
  Tên Sát Nhân Ở Quận Limehouse
  The Limehouse Golem
  Tên Sát Nhân Ở Quận Limehouse
Họa Gia Phá Án (Tập 08)
Thời gian chiếu: 14:01 23/09/2022 Thời lượng dự kiến: 46 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật