Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep05
 • 00:34
  Các cặp đôi hollywood
 • 01:01
  Bếp trưởng tới!/yes chef!, ep17
 • 01:37
  Bếp trưởng tới!/yes chef!, ep18
 • 02:19
  Phá băng/the thunder, ep01
 • 03:05
  ở rể/my heroic husband, ep12
 • 04:00
  Lại một lần nữa/once again, ep56
 • 04:32
  Các cặp đôi hollywood
 • 04:57
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 6)
  Heroes, Ep6
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 6)
 • 06:00
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 15)
  The Wind Blows From Longxi, Ep15
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 15)
 • 06:54
  Clip ca nhạc
 • 07:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 5)
  Gracious Revenge, Ep5
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 5)
 • 07:35
  Các cặp đôi hollywood
 • 08:01
  Lại Một Lần Nữa (Tập 40)
  Once Again, Ep40
  Lại Một Lần Nữa (Tập 40)
 • 08:41
  Clip ca nhạc
 • 08:47
  Phim hay xem ngay - tháng 02
 • 09:00
  Các cặp đôi hollywood
 • 09:32
  Ngôi sao điện ảnh: charlize theron
 • 09:46
  Tham quan xưởng vẽ phim hoạt hình cùng k+kids
 • 10:00
  Ở Rể (Tập 5)
  My Heroic Husband, Ep5
  Ở Rể (Tập 5)
 • 10:50
  Bức tường trở về: rock xuyên màn đêm
 • 11:00
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 13)
  The Wind Blows From Longxi, Ep13
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 13)
 • 11:49
  Phim hay xem ngay - tháng 02
 • 12:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 6)
  Gracious Revenge, Ep6
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 6)
 • 12:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 13:03
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 7)
  Heroes, Ep7
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 7)
 • 14:00
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 17)
  Yes Chef! Ep17
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 17)
 • 14:35
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 18)
  Yes Chef! Ep18
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 18)
 • 15:16
  Phá Băng (Tập 1)
  The Thunder, Ep1
  Phá Băng (Tập 1)
 • • LIVE
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 15)
 • 17:00
  Ở Rể (Tập 13)
  My Heroic Husband, Ep13
  Ở Rể (Tập 13)
 • 17:49
  Clip ca nhạc
 • 17:53
  Clip ca nhạc
 • 18:00
  Lại Một Lần Nữa (Tập 57)
  Once Again, Ep57
  Lại Một Lần Nữa (Tập 57)
 • 18:42
  Phim hay xem ngay - tháng 02
 • 19:00
  Phá Băng (Tập 2)
  The Thunder, Ep2
  Phá Băng (Tập 2)
 • 19:49
  Clip ca nhạc
 • 19:59
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 19)
  Yes Chef! Ep19
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 19)
 • 20:34
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 20)
  Yes Chef! Ep20
  Bếp Trưởng Tới! (Tập 20)
 • 21:15
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 16)
  The Wind Blows From Longxi, Ep16
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 16)
 • 22:08
  Nơi ánh dương soi chiếu /a place in the sun, ep63
 • 22:44
  Hậu trường mọi điều ta chưa nói
 • 23:00
  Lạc Dương (Tập 5)
  Luo Yang, Ep5
  Lạc Dương (Tập 5)
 • 23:46
  Hậu trường mọi điều ta chưa nói
Phong Khởi Lũng Tây (Tập 12)
Thời gian chiếu: 21:08 26/01/2023 Thời lượng dự kiến: 48 phút

Thế kỷ thứ III trước Công nguyên: Tào Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô chia ba thiên hạ, giữ thế chân vạc. Sau khi Hoàng đế Thục Hán là Lưu Bị qua đời, Thừa tướng Gia Cát Lượng áp dụng phương lược trị quốc lấy công làm thủ. Năm 228 trước Công nguyên, Gia Cát Lượng dồn lực trên toàn quốc, phát động cuộc Bắc phạt nhắm vào Tào Ngụy. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng thua to ở Nhai Đình, khiến ông phải tự nguyện giáng 3 cấp.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật