Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:53
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 33)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 33)
 • 01:48
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 6)
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 6)
 • 02:35
  Lên đèn/lights on 2020, ep27
 • 02:48
  Thính Tuyết Lâu (Tập 30)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 30)
 • 03:34
  Túy Linh Lung (Tập 55)
  Túy Linh Lung (Tập 55)
 • 04:21
  Túy Linh Lung (Tập 56)
  Túy Linh Lung (Tập 56)
 • 05:07
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 7)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 7)
 • • LIVE
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 14)
 • 06:53
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 22)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 22)
 • 07:48
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 9)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 9)
 • 08:35
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 4)
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 4)
 • 09:23
  Thính Tuyết Lâu (Tập 28)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 28)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep20
 • 10:53
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 1)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 1)
 • 11:53
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 18)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 18)
 • 12:35
  Phim hay xem ngay: ngọt ngào điên dại/reasons to watch: crazy romance
 • 12:53
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 34)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 34)
 • 13:53
  Thính Tuyết Lâu (Tập 30)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 30)
 • 14:53
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 6)
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 6)
 • 15:40
  Phim hay xem ngay: hải đường kinh vũ yên chi thấu/reasons to watch: blossom in heart
 • 15:53
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 2)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 2)
 • 16:53
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep20
 • 17:33
  Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
 • 17:53
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 12)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 12)
 • 18:53
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 34)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 34)
 • 19:53
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 7)
  Ốc Sên Và Chim Vàng Anh (Tập 7)
 • 20:53
  Thính Tuyết Lâu (Tập 31)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 31)
 • 21:53
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 3)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 3)
 • 22:53
  Từ Khi Em Đến
  Từ Khi Em Đến

K+ NS HD Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 14)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật