Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:00
  Lục Long Tranh Bá (Tập 61)
  Lục Long Tranh Bá (Tập 61)
 • 01:45
  Trailer k+ content 2019
 • 01:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 01:59
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
 • 03:00
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 4)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 4)
 • 03:52
  Trailer k+ content 2019
 • 04:00
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 24)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 24)
 • 04:54
  Trailer k+ content 2019
 • 05:00
  Mỹ Vị Kỳ Duyên (Tập 34)
  Mỹ Vị Kỳ Duyên (Tập 34)
 • 05:51
  Clip ca nhạc/music clip
 • 06:00
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 30)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 30)
 • 06:50
  Clip ca nhạc/music clip
 • 07:00
  Nữ Công Tố Viên (Tập 6)
  Nữ Công Tố Viên (Tập 6)
 • 08:00
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 6)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 6)
 • 08:48
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 7)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 7)
 • 09:37
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 8)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 8)
 • • LIVE
  Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược
 • 12:16
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 6)
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 6)
 • 13:03
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 7)
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 7)
 • 13:49
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 8)
  Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần (Tập 8)
 • 14:37
  Đột Kích Hồ Giấu Vàng
  Đột Kích Hồ Giấu Vàng
 • 16:21
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 41)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 41)
 • 17:07
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep348
 • 17:34
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep349
 • 18:00
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 22)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 22)
 • 18:46
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 23)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 23)
 • 19:33
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 24)
  Đấu Phá Thương Khung (Tập 24)
 • 20:20
  Về Quê Ăn Tết
  Về Quê Ăn Tết
 • 21:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 22:00
  West Ham - Everton (H1) EPL 19/20 Vòng 23
  West Ham - Everton (H1) EPL 19/20 Vòng 23
 • 23:05
  West Ham - Everton (H2) EPL 19/20 Vòng 23
  West Ham - Everton (H2) EPL 19/20 Vòng 23

K+ NS HD Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật