Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:33
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 6)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 6)
 • 01:20
  Lại Một Lần Nữa (Tập 67)
  Lại Một Lần Nữa (Tập 67)
 • 01:59
  Cái chết bất thường/unnatural, ep01
 • 03:00
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 21)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 21)
 • 03:40
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 24)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 24)
 • 04:32
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 34)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 34)
 • 05:08
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 14)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 14)
 • 06:00
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
 • 07:01
  Lại Một Lần Nữa (Tập 67)
  Lại Một Lần Nữa (Tập 67)
 • 07:43
  Phim hay xem ngay: chiến tranh và hòa bình/ reasons to watch: war and peace
 • 08:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 34)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 34)
 • 08:39
  Cái Chết Bất Thường
  Cái Chết Bất Thường
 • 09:41
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 31)
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 31)
 • 10:25
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 32)
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 32)
 • 11:12
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
 • 12:00
  Lại Một Lần Nữa (Tập 68)
  Lại Một Lần Nữa (Tập 68)
 • 12:42
  Phim hay xem ngay: chiến tranh và hòa bình/ reasons to watch: war and peace
 • 13:00
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 15)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 15)
 • 13:49
  Clip ca nhạc
 • 14:00
  Cái Chết Bất Thường (Tập 1)
  Cái Chết Bất Thường (Tập 1)
 • 15:01
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 21)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 21)
 • 15:46
  Clip ca nhạc
 • 16:00
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 13)
 • 16:48
  Bức tường trở về: đường đến ngày vinh quang
 • 17:00
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 25)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 25)
 • 18:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 35)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 35)
 • 18:43
  Phim hay xem ngay: chiến tranh và hòa bình/ reasons to watch: war and peace
 • 19:01
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 22)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 22)
 • 19:48
  Clip ca nhạc
 • 20:02
  Cái Chết Bất Thường (Tập 2)
  Cái Chết Bất Thường (Tập 2)
 • 21:01
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 14)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 14)
 • 21:51
  Clip ca nhạc
 • • LIVE
  Vô Tình Tìm Thấy Haru (Tập 18)
 • 22:49
  Clip ca nhạc
 • 23:01
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 34)
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 34)
 • 23:45
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 34)
  Thật Lòng Yêu Em (Tập 34)

K+ NS HD Vô Tình Tìm Thấy Haru (Tập 18)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật