Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:56
  Liên minh quân sư/the advisors alliance, ep42
 • 01:45
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 01:56
  Người thầy y đức p2/dr.romantic 2, ep04
 • 02:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 02:56
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep29
 • 03:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 03:56
  Cảnh báo tình yêu/love alert, ep11
 • 04:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 04:56
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep36
 • 05:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 05:57
  Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp/a love so beautiful, ep18
 • 06:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 06:56
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep05
 • 07:56
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 36)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 36)
 • 08:41
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 09:24
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 29)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 29)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s1, ep35
 • 10:48
  Reasons to watch no.09: sunset promise
 • 10:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
 • 11:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 11:56
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 19)
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 19)
 • 12:36
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 12:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 13:42
  Phim hay xem ngay: thế giới hôn nhân/reasons to watch no.07: the world of the married
 • 13:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 29)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 29)
 • 14:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 14:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 15:44
  Clip ca nhạc/music clip
 • 15:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 11)
 • 16:56
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s1, ep35
 • 17:36
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 17:56
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
 • 18:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 19:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 19:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 20:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 20:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
 • 21:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
 • 22:45
  Reasons to watch no.09: sunset promise
 • 22:56
  Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7
  Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7
100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 1)
Thời gian chiếu: 13:59 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 53 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật