Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:31
  Giờ Phút Sinh Tử
  Giờ Phút Sinh Tử
 • 01:56
  Haechi/haechi, ep25
 • 02:37
  Haechi/haechi, ep26
 • 03:17
  Haechi/haechi, ep27
 • 04:01
  Túy Linh Lung (Tập 18)
  Túy Linh Lung (Tập 18)
 • 04:52
  Túy Linh Lung (Tập 19)
  Túy Linh Lung (Tập 19)
 • • LIVE
  Phim hay xem ngay: đúng của hiện tại, sai của sau này /reasons to watch: right now, wrong then
 • 05:57
  Bố Là Con Gái
  Bố Là Con Gái
 • 07:51
  Đông Cung (Tập 17)
  Đông Cung (Tập 17)
 • 08:42
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 32)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 32)
 • 09:28
  Haechi/haechi, ep27
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s3, ep21
 • 10:56
  Túy Linh Lung (Tập 19)
  Túy Linh Lung (Tập 19)
 • 11:56
  Lục Long Tranh Bá (Tập 49)
  Lục Long Tranh Bá (Tập 49)
 • 12:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep20
 • 12:56
  Lâu đài tham vọng/sky castle, ep24
 • 13:56
  Haechi/haechi, ep27
 • 14:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep20
 • 14:56
  Cùng cha đi du học/over the sea i come to you, ep32
 • 15:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 15:56
  Túy linh lung/lost love in times, ep19
 • 16:56
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s3, ep21
 • 17:35
  Clip ca nhạc/music clip
 • 17:45
  Phim hay xem hay: cùng cha đi du học/reasons to watch: over the sea, i come to yoy
 • 17:56
  đông cung/goodbye my princess, ep28
 • 18:56
  Lâu đài tham vọng/sky castle, ep24
 • 19:44
  Lên đèn/lights on 2020, ep20
 • 19:56
  Cùng cha đi du học/over the sea i come to you, ep33
 • 20:56
  Haechi/haechi, ep28
 • 21:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep20
 • 21:56
  Túy linh lung/lost love in times, ep20
 • 22:56
  Vụ án chấn động/the exclusive: beat the devil's tattoo
Cùng Cha Đi Du Học (Tập 27)
Thời gian chiếu: 12:43 02/08/2020 Thời lượng dự kiến: 46 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật