Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:56
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep16
 • 01:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 01:56
  Người thầy y đức p2/dr.romantic 2, ep07
 • 02:43
  Phim hay xem ngay: thế giới hôn nhân/reasons to watch no.07: the world of the married
 • 02:56
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep32
 • 03:56
  Cảnh báo tình yêu/love alert, ep14
 • 04:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 04:56
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep39
 • 05:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 05:57
  Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp/a love so beautiful, ep21
 • 06:40
  Phim hay xem ngay: tháng năm để dành/
 • 06:57
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep08
 • 07:51
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 40)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 40)
 • 08:37
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 09:21
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s2
 • 10:57
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
 • 11:57
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 22)
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 22)
 • 12:41
  Phim hay xem ngay: tháng năm để dành/
 • 12:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 13:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
 • 14:57
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 15:57
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
 • 16:48
  Clip ca nhạc/music clip
 • 16:56
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s2
 • 17:36
  Phim hay xem ngay: tháng năm để dành/
 • 17:57
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 40)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 40)
 • 18:57
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 19:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 20:41
  Phim hay xem ngay: thế giới hôn nhân/reasons to watch no.07: the world of the married
 • 20:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 33)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 33)
 • 21:57
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
 • • LIVE
  Từ khi em đến/the necessary death of charlie countryman
Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 35)
Thời gian chiếu: 03:00 13/09/2019 Thời lượng dự kiến: 51 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật