Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:54
  Mother to be, ep08
 • 01:43
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep28
 • 02:33
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep20
 • 03:21
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep21
 • 04:13
  Nơi ánh dương soi chiếu /a place in the sun, ep56
 • 04:53
  Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp/a love so beautiful, ep02
 • 05:53
  Chàng hậu/mr. queen, ep08
 • 06:39
  Phim hay xem ngay: hành trang làm mẹ /reasons to watch: mother to be
 • 06:53
  Cộng sự số 1/the best partner, ep29
 • 07:54
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 56)
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 56)
 • 08:37
  đường đến oscar
 • 08:53
  Hành Trang Làm Mẹ (Tập 8)
  Hành Trang Làm Mẹ (Tập 8)
 • 09:54
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 26)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 26)
 • 10:44
  Clip ca nhạc
 • 10:54
  Chàng Hậu (Tập 8)
  Chàng Hậu (Tập 8)
 • 11:53
  Cộng Sự Số 1 (Tập 30)
  Cộng Sự Số 1 (Tập 30)
 • 12:39
  đường đến oscar
 • 12:53
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 5)
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 5)
 • 13:53
  Mother to be, ep08
 • 14:53
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 28)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 28)
 • 15:53
  Chàng Hậu (Tập 8)
  Chàng Hậu (Tập 8)
 • 16:37
  đường đến oscar
 • 16:53
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 27)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 27)
 • • LIVE
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 57)
 • 18:36
  Phim hay xem ngay: hành trang làm mẹ /reasons to watch: mother to be
 • 18:53
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 29)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 29)
 • 19:39
  đường đến oscar
 • 19:53
  Hành Trang Làm Mẹ (Tập 9)
  Hành Trang Làm Mẹ (Tập 9)
 • 20:44
  Clip ca nhạc
 • 20:54
  Chàng Hậu (Tập 9)
  Chàng Hậu (Tập 9)
 • 21:44
  Clip ca nhạc
 • 21:53
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 21)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 21)
 • 22:43
  Clip ca nhạc
 • 22:53
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2 - Tập 23)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2 - Tập 23)
 • 23:54
  Cộng Sự Số 1 (Tập 30)
  Cộng Sự Số 1 (Tập 30)
Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 22)
Thời gian chiếu: 16:53 08/04/2021 Thời lượng dự kiến: 58 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật