Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:32
  100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 9)
  100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 9)
 • 01:20
  100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 10)
  100 Ngày Của Hoàng Tử (Tập 10)
 • 02:08
  Bí mật địa đạo/chongqing hot pot
 • 03:41
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 3)
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 3)
 • 04:27
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 4)
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 4)
 • 05:13
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 5)
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 5)
 • 06:00
  Pháp Sư Côn Đồ
  Pháp Sư Côn Đồ
 • 08:12
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 50)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 50)
 • 08:57
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 51)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 51)
 • 09:46
  Phim hay xem ngay: du lịch châu á qua màn ảnh tháng 9
 • 09:59
  8 giờ điên cuồng/walk of shame
 • 11:31
  Các cặp đôi hollywood
 • 11:59
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 16)
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 16)
 • 12:45
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 17)
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 17)
 • 13:30
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 18)
  Cửa Hàng Tiện Lợi Sao Mai (Tập 18)
 • 14:14
  Cơ hội cuối cùng của harvey/last chance harvey
 • 15:49
  Clip ca nhạc
 • 15:59
  Hồi xuân/revivre ​
 • 17:31
  Các cặp đôi hollywood
 • 17:59
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 4)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 4)
 • 18:45
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 5)
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 5)
 • 19:31
  Trạng quỳnh/
 • 21:07
  Sinh nhật/birthday
 • • LIVE
  Phim hay xem ngay: du lịch châu á qua màn ảnh tháng 9
 • 23:18
  Các cặp đôi hollywood
 • 23:49
  Clip ca nhạc
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 42)
Thời gian chiếu: 16:00 15/09/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật