Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:07
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep14
 • 01:56
  Người thầy y đức p2/dr.romantic 2, ep05
 • 02:57
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep30
 • 03:57
  Cảnh báo tình yêu/love alert, ep12
 • 04:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 04:57
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep37
 • 05:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 05:57
  Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp/a love so beautiful, ep19
 • 06:36
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • • LIVE
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep06
 • 07:51
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
 • 08:37
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 09:21
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s1, ep36
 • 10:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
 • 11:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 11:56
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 20)
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 20)
 • 12:36
  Phim hay xem ngay: thế giới hôn nhân/reasons to watch no.07: the world of the married
 • 12:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 13:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 13:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 30)
 • 14:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 15:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 15:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 12)
 • 16:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 16:56
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s1, ep36
 • 17:36
  Reasons to watch no.09: sunset promise
 • 17:56
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 37)
 • 18:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 18:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 19:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 19:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 20:40
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
 • 21:25
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 21:36
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 13)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 13)
 • 22:20
  Luis Và Nhóm Bạn Ngoài Hành Tinh
  Luis Và Nhóm Bạn Ngoài Hành Tinh
 • 23:46
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep366
Lâu Đài Tham Vọng (Tập 1)
Thời gian chiếu: 08:59 13/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật