Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Lâu Đài Tham Vọng (Tập 20)

Yêu thích

Lâu Đài Tham Vọng (Tập 20)

Thời gian chiếu: 09:01 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 51 phút

Phim kể về cuộc sống của những người phụ nữ đang vướng vào đủ mọi rắc rối khác nhau trong cuộc sống. Họ đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng đã hợp sức với nhau để trả thù những kẻ đã làm tổn thương mình. Bộ phim khai thác đề tài ngoại tình của dân nhà giàu, bạo lực gia đình và bạo lực học đường.