Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:02
  Luis và nhóm bạn ngoài hành tinh/luis and the aliens
 • 00:27
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep366
 • 00:57
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep15
 • 01:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 01:57
  Người thầy y đức p2/dr.romantic 2, ep06
 • 02:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 02:57
  Cửu châu phiêu miểu lục/novoland: eagle flag, ep31
 • 03:44
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 03:57
  Cảnh báo tình yêu/love alert, ep13
 • 04:48
  Clip ca nhạc/music clip
 • 04:57
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep38
 • 05:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 05:57
  Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp/a love so beautiful, ep20
 • 06:42
  Reasons to watch no.09: sunset promise
 • 06:57
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep07
 • 07:45
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 07:57
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 38)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 38)
 • 08:39
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 09:24
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
 • 10:12
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s2
 • • LIVE
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 13)
 • 11:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 11:56
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 21)
  Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (Tập 21)
 • 12:39
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 12:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 13:46
  (the girl from yesterday ost) tinh tho
 • 13:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 31)
 • 14:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 14:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 15:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 13)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 13)
 • 16:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 16:56
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s2
 • 17:36
  Phim hay xem ngay: thế giới hôn nhân/reasons to watch no.07: the world of the married
 • 17:56
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 39)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 39)
 • 18:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:56
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 19:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 19:56
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
  Người Thầy Y Đức (Phần 2)
 • 20:44
  Reasons to watch no.09: sunset promise
 • 20:56
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
  Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (Tập 32)
 • 21:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 21:56
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 14)
 • 22:43
  Lên đèn/lights on 2020, ep09
 • 22:56
  Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết
  Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết
Lâu Đài Tham Vọng (Tập 24)
Thời gian chiếu: 02:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật