Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:57
  Lâu đài tham vọng/sky castle, ep04
 • 01:47
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 01:57
  Over the sea i come to you, ep13
 • 02:57
  Haechi, ep08
 • 03:43
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 03:57
  Nữ công tố viên/partners for justice, ep23
 • 04:55
  đông cung/goodbye my princess, ep08
 • 05:46
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 05:57
  Lục long tranh bá/six flying dragons, ep28
 • 06:46
  Reasons to watch fargo s1,2,3 (có ngày ps)
 • 06:56
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep39
 • 07:52
  Đông Cung (Tập 8)
  Đông Cung (Tập 8)
 • 08:42
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
 • 09:28
  Thời Đại Haechi (Tập 8)
  Thời Đại Haechi (Tập 8)
 • 10:12
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s3
 • 10:57
  Nữ Công Tố Viên (Tập 23)
  Nữ Công Tố Viên (Tập 23)
 • 11:44
  Reasons to watch fargo s1,2,3 (có ngày ps)
 • • LIVE
  Lục Long Tranh Bá (Tập 30)
 • 12:43
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 12:57
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 5)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 5)
 • 13:57
  Haechi/haechi, ep08
 • 14:41
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 14:57
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
 • 15:57
  Nữ Công Tố Viên (Tập 23)
  Nữ Công Tố Viên (Tập 23)
 • 16:57
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s3
 • 17:37
  Reasons to watch fargo s1,2,3 (có ngày ps)
 • 17:57
  Đông Cung (Tập 9)
  Đông Cung (Tập 9)
 • 18:46
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 18:57
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 5)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 5)
 • 19:57
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 13)
 • 20:57
  Thời Đại Haechi (Tập 9)
  Thời Đại Haechi (Tập 9)
 • 21:43
  Lên đèn/lights on, ep16
 • 21:57
  Túy Linh Lung (Tập 1)
  Túy Linh Lung (Tập 1)
 • 22:57
  100 ngày bên em/100 days of sunshine
Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
Thời gian chiếu: 12:57 30/06/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật