Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Clip ca nhạc/music clip
 • 00:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 00:57
  Lâu đài tham vọng/sky castle, ep03
 • 01:57
  Cùng cha đi du học, tập 12
 • 02:57
  Haechi, tập 07
 • 03:57
  Nữ công tố viên/partners for justice, ep22
 • 04:57
  đông cung/goodbye my princess, ep07
 • 05:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 05:56
  Lục long tranh bá/six flying dragons, ep27
 • 06:44
  Phim hay xem hay: cùng cha đi du học/reasons to watch: over the sea, i come to yoy
 • 06:56
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep38
 • 07:43
  Thời Đại Haechi (Tập 2)
  Thời Đại Haechi (Tập 2)
 • 08:26
  Thời Đại Haechi (Tập 4)
  Thời Đại Haechi (Tập 4)
 • 09:10
  Thời Đại Haechi (Tập 5)
  Thời Đại Haechi (Tập 5)
 • 09:54
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 29)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 29)
 • 10:44
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 30)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 30)
 • 11:34
  Phim hay xem hay: cùng cha đi du học/reasons to watch: over the sea, i come to yoy
 • • LIVE
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 8)
 • 12:40
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 9)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 9)
 • 13:28
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 10)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 10)
 • 14:18
  Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ
  Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ
 • 15:38
  Văn chương và hội họa/words and pictures
 • 17:34
  Lục Long Tranh Bá (Tập 24)
  Lục Long Tranh Bá (Tập 24)
 • 18:19
  Lục Long Tranh Bá (Tập 25)
  Lục Long Tranh Bá (Tập 25)
 • 19:07
  Lục Long Tranh Bá (Tập 26)
  Lục Long Tranh Bá (Tập 26)
 • 19:53
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 31)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 31)
 • 20:38
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 32)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 32)
 • 21:29
  Đông Cung (Tập 1)
  Đông Cung (Tập 1)
 • 22:19
  Đông Cung (Tập 2)
  Đông Cung (Tập 2)
 • 23:09
  Đông Cung (Tập 3)
  Đông Cung (Tập 3)
Nữ Công Tố Viên (Tập 13)
Thời gian chiếu: 15:58 30/06/2020 Thời lượng dự kiến: 48 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật