Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Quân Vương Giả Mạo (Tập 6)

Yêu thích

Quân Vương Giả Mạo (Tập 6)

Thời gian chiếu: 07:59 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 48 phút

Bối cảnh phim đặt vào thời đại Joseon, khi những cuộc chiến vương quyền đã lên tới đỉnh điểm. Để thoát khỏi mưu đồ ám sát của các phe phái, nhà vua để một tên hề có ngoại hình giống hệt mình ngồi vào ngai vàng để tránh sự nguy hiểm...