Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:38
  Bạn trai tôi là hồ ly/tale of the nine tailed, ep18
 • 01:23
  Bạn trai tôi là hồ ly/tale of the nine tailed, ep19
 • 02:07
  Mùa hè của hồ ly/the fox's summer, ep36
 • 02:50
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep40
 • 03:37
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep41
 • 04:24
  Nơi ánh dương soi chiếu /a place in the sun, ep24
 • 04:57
  Cảnh báo tình yêu/love alert, ep16
 • 05:41
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 05:54
  Nguyện ta như sao chàng như trăng/oops the king is in love, ep01
 • 06:39
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 06:53
  Quý ông hoàn hảo/mr. right, ep43
 • 07:53
  Nơi ánh dương soi chiếu /a place in the sun, ep25
 • 08:28
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep405
 • 08:54
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 19)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 19)
 • • LIVE
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 43)
 • 10:54
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 1)
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 1)
 • 11:53
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 44)
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 44)
 • 12:54
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 17)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 17)
 • 13:53
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 19)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 19)
 • 14:54
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 41)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 41)
 • 15:54
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 1)
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 1)
 • 16:54
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 44)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 44)
 • 17:53
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 26)
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 26)
 • 18:34
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:41
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:53
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 42)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 42)
 • 19:40
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 19:54
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 20)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 20)
 • 20:53
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 2)
  Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng (Tâp 2)
 • 21:39
  Clip ca nhạc/music clip
 • 21:54
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 36)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 36)
 • 22:54
  Liên Minh Quân Sư (Tập 34)
  Liên Minh Quân Sư (Tập 34)
 • 23:42
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 23:54
  Quý ông hoàn hảo/mr. right, ep44
Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 38)
Thời gian chiếu: 23:53 23/02/2021 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật