Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:46
  Clip ca nhạc/music clip
 • 01:00
  Liên minh quân sư/the advisors alliance, ep05
 • 01:52
  Clip ca nhạc/music clip
 • 02:00
  Nữ công tố viên (p2)/partners for justice 2, ep19
 • 02:47
  Tiểu sử chàng nokdu/the tale of nokdu, ep10
 • 03:33
  Tiểu sử chàng nokdu/the tale of nokdu, ep11
 • 04:19
  Yêu tinh/goblin, ep02
 • 05:06
  Yêu phải bạn trai chòm sao bắc đẩu/destiny's love, ep33
 • 05:48
  Lên đèn/lights on 2020, ep02
 • 06:01
  Lâu đài tham vọng/sky castle, ep06
 • 06:48
  Lên đèn/lights on 2020, ep02
 • 07:01
  Liên minh quân sư/the advisors alliance, ep15
 • 08:00
  Hương mật tựa khói sương/ashes of love, ep04
 • 09:01
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2)
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2)
 • 09:48
  Lên đèn/lights on 2020, ep02
 • 10:01
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 20)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 20)
 • 11:00
  Yêu Tinh (Tập 9)
  Yêu Tinh (Tập 9)
 • 12:01
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 16)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 16)
 • 13:01
  Liên Minh Quân Sư (Tập 24)
  Liên Minh Quân Sư (Tập 24)
 • 14:01
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 20)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 20)
 • 14:51
  Clip ca nhạc/music clip
 • 15:01
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2)
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2)
 • 16:01
  Yêu Tinh (Tập 9)
  Yêu Tinh (Tập 9)
 • 17:01
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 16)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 16)
 • 18:01
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 5)
  Hương Mật Tựa Khói Sương (Tập 5)
 • 19:01
  Liên Minh Quân Sư (Tập 24)
  Liên Minh Quân Sư (Tập 24)
 • • LIVE
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2)
 • 20:52
  Clip ca nhạc/music clip
 • 21:01
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 21)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 21)
 • 21:51
  Clip ca nhạc/music clip
 • 22:01
  Yêu Tinh (Tập 10)
  Yêu Tinh (Tập 10)
 • 22:50
  Clip ca nhạc/music clip
 • 23:01
  7 ngày yêu/7 days
Số Phận Và Sự Giận Dữ (Tập 19)
Thời gian chiếu: 22:01 26/03/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật