Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:33
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep02
 • 01:22
  Lại một lần nữa/once again, ep63
 • 02:02
  Kiếp nạn khó tránh/sisyphus, ep09
 • 02:42
  Thế giới hôn nhân/the world of the married, ep17
 • 03:31
  Khách sạn huyền bí/hotel del luna, ep20
 • 04:28
  Sự trả thù hoàn hảo/gracious revenge, ep30
 • 05:04
  Cửu châu hải thượng mục vân ký, tập 10/tribes and empires storm of prophecy, ep10
 • 06:00
  đại hiệp hoắc nguyên giáp/heroes, ep09
 • 07:00
  Lại một lần nữa/once again, ep63
 • 08:00
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 30)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 30)
 • 08:46
  Clip ca nhạc
 • 08:59
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 9)
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 9)
 • 09:39
  Thật lòng yêu em /love is true, ep20
 • 10:24
  Thật lòng yêu em /love is true, ep21
 • 11:09
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 9)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 9)
 • 12:00
  Lại Một Lần Nữa (Tập 64)
  Lại Một Lần Nữa (Tập 64)
 • 12:44
  Phim hay xem ngay: chiến tranh và hòa bình/ reasons to watch: war and peace
 • 13:00
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 11)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 11)
 • 14:00
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 9)
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 9)
 • 14:34
  Các cặp đôi hollywood
 • 15:01
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 17)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 17)
 • 16:00
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 9)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 9)
 • 17:00
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 21)
  Khách Sạn Huyền Bí (Tập 21)
 • 18:01
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 31)
  Sự Trả Thù Hoàn Hảo (Tập 31)
 • 18:37
  Các cặp đôi hollywood
 • 19:04
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 18)
  Thế Giới Hôn Nhân (Tập 18)
 • 20:02
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 10)
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 10)
 • • LIVE
  Các cặp đôi hollywood
 • 21:01
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 10)
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 10)
 • 22:00
  Vô Tình Tìm Thấy Haru (Tập 14)
  Vô Tình Tìm Thấy Haru (Tập 14)
 • 22:49
  Clip ca nhạc
 • 23:00
  Thật lòng yêu em /love is true, ep22
 • 23:47
  Thật lòng yêu em /love is true, ep23
Thầy Lang Trúng Mánh (Tập 19)
Thời gian chiếu: 20:53 24/06/2021 Thời lượng dự kiến: 59 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật