Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:53
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep26
 • 01:53
  Maccabi tel-aviv - salzburg (h1) ucl 20/21 lượt đi vòng play-off
 • 02:58
  Maccabi tel-aviv - salzburg (h2) ucl 20/21 lượt đi vòng play-off
 • 04:08
  Túy linh lung/lost love in times, ep47
 • 04:56
  đông cung/goodbye my princess, ep55
 • 05:53
  Yêu phải bạn trai chòm sao bắc đẩu/destiny's love, ep07
 • 06:39
  Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
 • 06:53
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep15
 • 07:48
  Hải đường kinh vũ yên chi thấu/blossom in heart, ep02
 • 08:35
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 15)
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 15)
 • 09:24
  Thính Tuyết Lâu (Tập 21)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 21)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep13
 • 10:53
  Túy Linh Lung (Tập 50)
  Túy Linh Lung (Tập 50)
 • 11:53
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 11)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 11)
 • • LIVE
  Lên đèn/lights on 2020, ep26
 • 12:53
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
 • 13:41
  Thính Tuyết Lâu (Tập 23)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 23)
 • 14:26
  Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
 • 14:35
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 17)
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 17)
 • 15:24
  Túy Linh Lung (Tập 51)
  Túy Linh Lung (Tập 51)
 • 16:07
  Lên đèn/lights on 2020, ep26
 • 16:18
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep13
 • 16:53
  Phim hay xem ngay: hải đường kinh vũ yên chi thấu/reasons to watch: blossom in heart
 • 17:00
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 5)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 5)
 • 17:47
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
 • 18:34
  Lên đèn/lights on 2020, ep26
 • 18:44
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 18)
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 18)
 • 19:30
  Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
 • 19:39
  Thính Tuyết Lâu (Tập 24)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 24)
 • 20:23
  Lên đèn/lights on 2020, ep26
 • 20:33
  Túy Linh Lung (Tập 52)
  Túy Linh Lung (Tập 52)
 • 21:20
  Quyên
  Quyên
 • 22:59
  Lên đèn/lights on 2020, ep26
 • 23:08
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
  Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương (Tập 27)
Thiên Tài Bất Hảo
Thời gian chiếu: 13:35 26/01/2020 Thời lượng dự kiến: 136 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật