Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Thiên Tài Bất Hảo

Yêu thích

Thiên Tài Bất Hảo

Thời gian chiếu: 13:35 26/01/2020 Thời lượng dự kiến: 136 phút

Trong phim Thiên Tài Bất Hảo, Lynn, một sinh viên thiên tài,cô nhận được một nhiệm vụ dẫn cô tới Sydney, Australia để hoàn thành bài kiểm tra với giá trị hàng triệu Baht.Lynn và người bạn cùng lớp phải hoàn thành kỳ thi STIC quốc tế (SAT) và trả lời lại cho bạn bè của mình ở Thái Lan trước khi kỳ thi diễn ra một lần nữa ở quê nhà.