Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Yêu thích

Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Thời gian chiếu: 23:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 141 phút

Được xây dựng dựa trên bộ truyện tranh ăn khách cùng tên của họa sĩ Joo Ho Min, bộ phim xoay quanh cuộc hành trình cùng ba vệ thần địa ngục vượt 7 thử thách trong vòng 49 ngày để được đầu thai chuyển kiếp của Kim Ja Hong (Cha Tae Hyun), một lính cứu hỏa đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.