Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:01
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep30
 • 00:48
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep31
 • 01:31
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep32
 • 02:19
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep68
 • 03:05
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep69
 • 03:51
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep70
 • • LIVE
  Giờ phút sinh tử/the angriest man in brooklyn
 • 05:58
  Lâu đài thủy tinh/the glass castle
 • 08:07
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 1)
 • 08:54
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 2)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 2)
 • 09:41
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 3)
  Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 3)
 • 10:27
  Anh Thầy Ngôi Sao
  Anh Thầy Ngôi Sao
 • 12:11
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2 - Tập 9)
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2 - Tập 9)
 • 12:55
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2 - Tập 10)
  Nữ Công Tố Viên (Phần 2 - Tập 10)
 • 13:40
  5 Anh Em Siêu Nhân
  5 Anh Em Siêu Nhân
 • 15:45
  Xác Ướp Tỉnh Giấc
  Xác Ướp Tỉnh Giấc
 • 17:27
  Thần Chết (Tập 28)
  Thần Chết (Tập 28)
 • 18:16
  Thần Chết (Tập 29)
  Thần Chết (Tập 29)
 • 19:05
  Thần Chết (Tập 30)
  Thần Chết (Tập 30)
 • 19:57
  Người Thầy Y Đức (Tập 11)
  Người Thầy Y Đức (Tập 11)
 • 20:44
  Người Thầy Y Đức (Tập 12)
  Người Thầy Y Đức (Tập 12)
 • 21:32
  Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi/good morning and good night
 • 23:02
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 33)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 33)
 • 23:49
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 34)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 34)
Tiểu Sử Chàng Nokdu (Tập 10)
Thời gian chiếu: 14:01 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 49 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật