Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:53
  Lên đèn/lights on 2020, ep27
 • 01:08
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep385
 • 01:53
  Pga tour corales puntacana resort & club championship 2020 - ngày 4 - phần 1
 • 02:53
  Pga tour corales puntacana resort & club championship 2020 - ngày 4 - phần 02
 • 03:53
  Pga tour corales puntacana resort & club championship 2020 - ngày 4 - phần 03
 • 05:08
  Túy Linh Lung (Tập 45)
  Túy Linh Lung (Tập 45)
 • 05:53
  Trở Lại Thập Niên 90
  Trở Lại Thập Niên 90
 • 07:48
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 5)
  Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu (Tập 5)
 • 08:35
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 18)
  Đôi Mắt Rực Rỡ (Tập 18)
 • 09:23
  Thính Tuyết Lâu (Tập 24)
  Thính Tuyết Lâu (Tập 24)
 • 10:11
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep16
 • 10:53
  Túy Linh Lung (Tập 53)
  Túy Linh Lung (Tập 53)
 • 11:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep27
 • 11:53
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 14)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 14)
 • 12:53
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep30
 • 13:42
  Lên đèn/lights on 2020, ep27
 • 13:53
  Thính tuyết lâu/listening snow tower, ep26
 • 14:53
  ốc sên và chim vàng anh/symphony's romance, ep02
 • 15:53
  Túy linh lung/lost love in times, ep54
 • 16:53
  Bếp của mẹ/mom's kitchen s4, ep16
 • 17:33
  Phim hay xem ngay: hải đường kinh vũ yên chi thấu/reasons to watch: blossom in heart
 • 17:53
  Hải đường kinh vũ yên chi thấu/blossom in heart, ep08
 • 18:53
  Lương sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương/all out of love, ep30
 • 19:53
  ốc sên và chim vàng anh/symphony's romance, ep03
 • 20:53
  Thính tuyết lâu/listening snow tower, ep27
 • 21:41
  Lên đèn/lights on 2020, ep27
 • 21:53
  Túy linh lung/lost love in times, ep55
 • 22:41
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep384
 • 23:18
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep385
Trường An 12 Canh Giờ (Tập 26)
Thời gian chiếu: 08:29 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 46 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật