Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Trường An 12 Canh Giờ (Tập 29)

Yêu thích

Trường An 12 Canh Giờ (Tập 29)

Thời gian chiếu: 21:00 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 47 phút

Trường An 12 Canh Giờ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bác Dung, xoanh quanh hành trình tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) và Ty Thừa Ty Tĩnh An Lý Tất (Dịch Dương Thiên Ti). Cả hai phải cùng nhau cứu thành Trường An trong 12 canh giờ.