Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:48
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 38)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 38)
 • 01:32
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 39)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 39)
 • 02:17
  Pháp Sư Côn Đồ
  Pháp Sư Côn Đồ
 • 04:24
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 32)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 32)
 • 05:08
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 33)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 33)
 • 05:53
  Đạp Gió Rẽ Sóng
  Đạp Gió Rẽ Sóng
 • 07:54
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 23)
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 23)
 • 08:36
  Clip ca nhạc/music clip
 • 08:42
  Clip ca nhạc/music clip
 • 08:53
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 17)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 17)
 • 09:41
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 09:53
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 41)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 41)
 • 10:45
  Clip ca nhạc/music clip
 • 10:53
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 31)
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 31)
 • 11:41
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • • LIVE
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 42)
 • 12:53
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
  Cảnh Báo Tình Yêu (Tập 15)
 • 13:40
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 13:53
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 17)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 17)
 • 14:54
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 39)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 39)
 • 15:41
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 15:54
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 31)
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 31)
 • 16:41
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 16:55
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 42)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 42)
 • 17:44
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 17:56
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 24)
  Nơi Ánh Dương Soi Chiếu (Tập 24)
 • 18:39
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:57
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 40)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 40)
 • 19:57
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 18)
  Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tập 18)
 • 20:45
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 20:57
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 32)
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 32)
 • 21:57
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 34)
  Cùng Cha Đi Du Học (Tập 34)
 • 22:44
  Lên đèn/lights on 2021, ep49
 • 22:58
  Liên Minh Quân Sư (Tập 32)
  Liên Minh Quân Sư (Tập 32)
 • 23:47
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 42)
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 42)
Trường An 12 Canh Giờ (Tập 38)
Thời gian chiếu: 09:53 24/02/2021 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật