Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:41
  Thế giới nợ tôi một mối tình đầu/lucky's first love, ep17
 • 01:33
  Thế giới nợ tôi một mối tình đầu/lucky's first love, ep18
 • 02:26
  Mùa hè của hồ ly/the fox's summer, ep12
 • 03:12
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep17
 • 04:07
  Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh/from survivor to healer, ep41
 • 04:52
  Lên đèn/lights on 2021, ep44
 • 05:01
  Quân vương giả mạo/the crowned clown, ep15
 • 05:53
  Mây, gió và mưa/king maker: the change of destiny, ep08
 • 06:40
  Lên đèn/lights on 2021, ep44
 • 06:54
  Quý ông hoàn hảo/mr. right, ep17
 • 07:53
  Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh (Tập 41)
  Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh (Tập 41)
 • 08:43
  Clip ca nhạc/music clip
 • 08:53
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 18)
  Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu (Tập 18)
 • 09:53
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 17)
  Trường An 12 Canh Giờ (Tập 17)
 • 10:53
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 8)
  Mây, Gió Và Mưa (Tập 8)
 • 11:40
  Lên đèn/lights on 2021, ep44
 • 11:53
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 18)
  Quý Ông Hoàn Hảo (Tập 18)
 • 12:53
  Quân Vương Giả Mạo (Tập 16)
  Quân Vương Giả Mạo (Tập 16)
 • 13:53
  Thế giới nợ tôi một mối tình đầu/lucky's first love, ep18
 • 14:53
  Mùa hè của hồ ly/the fox's summer, ep15
 • 15:53
  Mây, gió và mưa/king maker: the change of destiny, ep08
 • 16:40
  Phim hay xem ngay: chàng hậu/reasons to watch: mr. queen
 • 16:54
  Trường an 12 canh giờ/the longest day in chang'an, ep18
 • 17:53
  Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh/from survivor to healer, ep42
 • 18:44
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:53
  Mùa hè của hồ ly/the fox's summer, ep16
 • 19:40
  Phim hay xem ngay: chàng hậu/reasons to watch: mr. queen
 • 19:54
  Thế giới nợ tôi một mối tình đầu/lucky's first love, ep19
 • 20:54
  Mây, gió và mưa/king maker: the change of destiny, ep09
 • 21:41
  Clip ca nhạc/music clip
 • 21:53
  Cùng cha đi du học/over the sea i come to you, ep11
 • 22:42
  Clip ca nhạc/music clip
 • 22:53
  Dạ cổ hoài lang/hello vietnam
Trường An 12 Canh Giờ (Tập 9)
Thời gian chiếu: 09:54 14/01/2021 Thời lượng dự kiến: 56 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật